Opći podaci

Zdravstvena ustanova "Ljekarna Palac"
registrirana pri "Trgovački sud u Zagrebu"

MBS: 080374241
OIB: 18128741134

Poslovnica "Martićeva"
Martićeva 51, Zagreb
Tel.: 01/4621-302
E-mail: info@eljekarna.hr